Розрахунок вартості опалення приватного будинку площею 200 кв.

Щоб правильно вибрати оптимальну систему опалення та її елементи, необхідно передусім проаналізувати вартість обігріву з використанням різних джерел енергії. Найпоширенішими є газ, електрика, дизельне та пічне паливо, пропан-бутан, дрова, вугілля та пелети. 

Вартість опалення з використанням усіх цих видів палива наводиться у цьому огляді.

Усі розрахунки будуть виконані для житлового будинку площею 200 м2 . Допустимо це будинок з не найдосконалішим утепленням. Тоді вибір потужності котла зробимо з припущення, що на обігрів 1 м 2 приміщень необхідно витратити 0,1 кВт теплової енергії. Це означає, що для забезпечення роботи системи опалення даної будівлі потрібно теплогенератор потужністю 20 кВт. Далі підрахуємо час безперервної роботи котла за опалювальний сезон, який у нашій країні становить 6 місяців або ~180 днів. Якщо припустити, що нагрівальне обладнання функціонує по 24 години на добу без перерв протягом сезону, то, перемноживши ці цифри, можна отримати максимально можливу кількість годин роботи. Але насправді котел не експлуатується в такому режимі, тому для розрахунку реального значення даного показника, отриману в результаті множення, цифру ділять навпіл. В результаті виходить середнє значення безперервної роботи теплогенератора, що дорівнює (180 х 24) / 2 = 2160 год.

Усі розрахунки виконані з певними спрощеннями та припущеннями. Для отримання точних значень вартості опалення різними видами палива ми виконуємо проектування з відповідною розрахунковою частиною як

 Тут наприклад на стор. 14. У розрахунках також не враховуватиметься витрата енергії, необхідної для приготування гарячої води. Для житлового будинку площею 200 м2 він  може становити приблизно 10-15% від загальних витрат на  обігрів  приміщень.


 

Вартість опалення газом за 6 місяців

Найпопулярнішим видом палива, яке використовується для виробництва тепла у системах обігріву приватних будинків нашої країни, є природний газ. Його головною перевагою давно стала зручність використання. Почнемо із нього.

Ціна на природний газ на сьогодні – 6957 грн за 1000м3 газу

 

Газовое отопление будем рассчитывать для конденсационного газового котла, имеющего большую эффективность по сравнению с обычным газовым котлом.

 

Конденсационный газовый котел на 20кВт – отличается высоким коэффициентом использования энергии, который равняется 107% в среднегодовом исчислении, также потребляет порядка 2.2 м3 голубого топлива в час. Расход газа для него за весь отопительный сезон составит:

(2,2 м3 / час х 2160 час) / 1,07 = 4441 м3;

В месяц – 4441 м3 / 6 мес = 740 м3;

Затраты на этот объем таковы:

740 м³ х 6,957 грн = 5149грн – стоимость потребляемых м³ газа.

Таким образом, общие расходы за месяц составят 5149 грн;

Соответственно, затраты на голубое топливо на весь отопительный сезон выйдут:

4682 грн х 6 мес = 30896 грн.

Использование конденсационного газового котла для обогрева частного дома будет обходиться за один сезон ориентировочно на 5000 грн дешевле стандартного атмосферного. Также учитывайте, что цена газа с 2019го года может существенно подняться.


 

Стоимость отопления электричеством за 6 месяцев

26cd8a95be00b21067ba0387ae1af538

Несмотря на меньшее распространение данного вида отопления, по сравнению с газовым, оно имеет свои неоспоримые преимущества. Заключаются они в повсеместной доступности электричества, простоте его использования и отсутствии отработанных газов.

Тарифы на электроэнергию можно посмотреть тут.

Для того чтобы выяснить, какой будет цена электрического отопления, рассмотрим две концепции отопления электричеством – ТЭНовый котел и Тепловой насос.

ТЭНовый электрический котел – при его использовании общее потребление энергии за отопительный сезон составляет примерно 43200 кВт·час. В месяц эта цифра равна 7200 кВт·час. С учетом действующих тарифов для первой категории населения, расходы на такой вид отопления за один месяц будут следующими:

100 кВт·час х 0,9 грн = 90,00 грн – стоимость первых 100 кВт·час энергии;

7100 кВт·час х 1,68 грн = 11928,00 грн – стоимость потребляемых свыше минимальных норм кВт·час энергии.

Таким образом, цена электрического отопления за месяц составит:

90 грн + 11592 грн = 12018,00 грн;

Соответственно, за отопительный сезон, она будет следующей:

6 мес х 12018 грн = 72108,00 грн.

Кроме ТЭНовых электрокотлов, существуют электродные котлы, которые по уверениям производителей потребляют при работе значительно меньше электроэнергии, однако они требуют специальной подготовки теплоносителя и информация об экономии не всегда подтверждается пользователями.

 

Тепловой насос типа воздух-вода имеет COP от 1.7 до 4.0 в холодное время года. (коэффициент эффективности СОР равный 3.2, например означает, что для производства 3.2 кВт тепла ему надо получить 1 квт электроэнергии. Данный коэффициент серьезно варьируется в зависимости от температуры окружающей среды – при температуре – 20°С COP равен 1.6, а при температуре – 5°С COP равен 3.1 в среднем. Учитывая то, что согласно Википедии средняя температура в Украине за отопительный сезон – 02°С, то можно смело принять СОР за усредненную величину 3.2

 

Таким образом при использовании ТН расход энергии за отопительный сезон составит примерно 13500 кВт·час. В месяц – 2250 кВт·час. Расходы за один месяц будут:

 

100 кВт·час х 0,9 грн = 90,00 грн – стоимость первых 100 кВт·час энергии;

2150 кВт·час х 1,68 грн = 3612,00 грн – стоимость потребляемых свыше минимальных норм кВт·час энергии.

Цена отопления Тепловым насосом за один месяц составит:

90 грн + 3612 грн = 3702 грн;

Следовательно, за отопительный сезон, она будет такой:

6 мес х 3702,40 грн = 22212 грн.

Очевидно, что использование Теплового Насоса выгодно, несмотря на бОльшие капиталовложения. Также мы сможем предложить тепловой насос Грунт-вода, который значительно эффективнее ТН воздух-вода. Его СОР составляет в среднем 4.2 и экономия значительней. 


 

Стоимость отопления жидким топливом (дизельным или печным) за 6 месяцев

Для того чтобы теплогенератор выработал 20 кВт энергии при сжигании жидкого топлива, необходим его расход в количестве – примерно 1,7 л/час, при работе на средней мощности. В свою очередь, в процессе функционирования на максимальной мощности, расход будет равен порядка 2,2 л/час. Учитывая то, что КПД котла такого типа находится на уровне, примерно, в 90%, значение расхода составит 1,8 л/час. Поэтому для расчетов примем среднюю за сезон цифру – 2 л/час. Таким образом, общий расход за 6 месяцев работы системы отопления составит:

2 л/час х 2160 час = 4320 л;

В свою очередь, сезонные финансовые затраты, при средней цене дизельного топлива 20 грн/л, будут такими:

 4320 л х 30 грн/л = 129600 грн;

Это значение расходов можно назвать приблизительным, так оно не учитывает затраты на доставку жидкого топлива, а также на его хранение.

Стоимость отопления сжиженным газом (пропан-бутан) за 6 месяцев

Теплогенератор мощностью 20 кВт, работающий на сжиженном газе, расходует на производство тепла порядка 1,6 кг/час на максимальной мощности, с учетом уровня его КПД. Значит, за отопительный сезон котел такого типа использует следующее количество энергоносителя:

1,6 кг/ч х 2160 час = 3456 кг;

Что касается финансовых затрат на сезон отопления при средней цене пропан-бутана 9 грн/л, то они будут следующими:

3456 л х 14 грн/л = 48384 грн;

Как и в предыдущем примере расчета для жидкого топлива, полученная сумма затрат на обогрев частного дома пропан-бутаном не учитывает его доставку на объект.


 

Стоимость отопления твердым топливом (пеллеты) за 6 месяцев

7 Отопление пеллетником

Вычисляя количество гранул, необходимых на сезон обогрева для жилого дома средних размеров, прежде всего, необходимо отметить, что эта величина будет зависеть от качества данного вида топлива. Как известно, пеллеты изготавливают из различного сырья, которым может быть – древесина, солома или лузга подсолнечника. Поскольку теплотворность всех этих материалов существенно отличается, то расход топливных гранул разных видов также будет отличаться. Интересно, что самыми качественными считаются пеллеты из твердых сотов дерева, обладающие минимальной зольностью, однако наибольшее количество тепла выделяется при сгорании гранул из отходов семян подсолнечника. Ниже приводятся данные об удельной теплоте сгорания 1 кг пеллет из разного сырья:

Пеллеты древесные – 4,7 кВт/кг;

Пеллеты из соломы – 4 кВт/кг;

Пеллеты из лузги подсолнуха – 5 кВт/кг.

Рассчитаем точное количество энергии, которое должен произвести котел на пеллетах для обогрева утепленного здания площадью 200 м2, с коэффициентом потерь тепла 70 Вт/м2 в час по следующей формуле:

Q = 200м2 х 70Вт/м2 х 24 час х 180 дней х 0,7 = 42336 кВт·час;

где  0,7 – это коэффициент работы котла, а  180 – это количество дней в отопительном сезоне.

Для того, что выяснить величину расхода каждого типа пеллет, нужно разделить полученное количество необходимой энергии на удельную теплоту их сгорания:

Пеллеты древесные – 42336 кВт·час / 4,7 кВт/кг = 9 т;

Пеллеты из соломы – 42336 кВт·час / 4 кВт/кг = 10,5 т;

Далі розрахуємо вартість опалення для кожного типу паливних гранул, з урахуванням їхньої середньої вартості на ринку:

Пелети деревні (хорошої якості) – 9 т х 3000 грн/т = 27000 грн;

Пелети із соломи (низька якість) – 10,5 т х 1950 грн/т = 20475 грн;

Отримані дані щодо витрат на обігрів приватного будинку пелетами будуть повнішими, якщо до них додати витрати на доставку.


Виконуємо повний комплекс робіт з вентиляції, кондиціювання, опалення та водопостачання у Києві та області. Замовте консультацію  або зателефонуйте за тел. (044) 221-93-35, (067) 939-29-29.