Особливості конструювання систем вентиляції

Завдання вентиляції – забезпечувати у приміщеннях циркуляцію повітря, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Залежно від типу приміщення розрізняють особливості конструювання вентиляційної системи.

При конструюванні систем вентиляції в різних за призначенням будинках необхідно враховувати наявний досвід проектування та особливості цих будівель.

Система вентиляції у житлових будинках

Наприклад, в приміщеннях житлових будинків , як уже зазначалося, свіже зовнішнє (припливне) повітря слід подавати в загальні кімнати, а також в спальні та кабінети. Видалення повітря передбачають із кухні та санвузла. Витяжні канали слід розташовувати над зовнішніх, а внутрішніх стінах, щоб уникнути конденсації водяної пари на внутрішній поверхні витяжного каналу. З цією метою на збірних витяжних каналах, розташованих на горищі, передбачають теплоізоляцію.

Вибір місця розташування витяжної вентиляційної шахти здійснюють з урахуванням дії вітрового тиску таким чином, щоб викид повітря, що видаляється, був у зоні розрядження, тобто в аеродинамічній тіні будівлі. З кожної кухні та кожного санітарного вузла проектують індивідуальний канал. Система вентиляції у житлових будинках, як правило, природна. Допускається проектувати місцеву механічну витяжку із кухні. У випадку, якщо на кухні встановлено опалювальний котел, і повітря, необхідне для процесу горіння, надходить із кухні, передбачати механічну витяжку з кухні не можна.

Останнім часом розроблено індивідуальні системи подачі припливного повітря до кожної квартири. При цьому «забір» повітря для всіх квартир житлового будинку здійснюють у єдиному центрі за допомогою повітрозабірної шахти. Шахту встановлюють у зеленій зоні, тобто. у місці, де найчистіше зовнішнє повітря. З повітрозабірної шахти повітря індивідуальними каналами, найчастіше за рахунок гравітаційного тиску, надходить у кожну квартиру. Схема індивідуальної подачі повітря на кожну квартиру показано малюнку 4.9.

https://lumax.com.ua/

Рис. 4.9 Схема індивідуальної подачі повітря до кожної квартири: 1 – повітрозабірна шахта; 2 – індивідуальний канал для подачі свіжого повітря; 3 – припливні грати; 4 – витяжні вентиляційні грати; 5 – витяжний канал для видалення повітря із приміщення.

Индивидуальные каналы прокладывают по подвалу. В случае низких температур при движении воздуха по каналам, он частично подогревается. Это дает некоторую экономию тепла для нужд вентиляции.

Система вентиляции и административно-бытовых зданиях

В помещения административно-бытовых зданий, при общей площади помещений в здании меньше 108 м2 и количества туалетов не больше двух, допускается в холодный период года подавать свежий наружный воздух без подогрева, естественным путем через открывающиеся створки окон или через специально предусмотренные щели в окнах. В зданиях, где площадь помещений составляет больше 108 м2, подогретый приточный воздух подают в коридор. При этом количество подаваемого воздуха в коридор должно возмещать количество удаляемого воздуха их отдельных помещений. Для перетока воздуха из коридора в помещения предусматривают решетки.

В душевых и туалетах, при количестве санитарных приборов больше двух необходимо предусматривать механический приток и механическую вытяжку.

Из гардеробной воздух, как правило, удаляют через душевую. Если воздухообмен в гардеробной превышает количество воздуха, которое необходимо удалять из душевой, то основную часть воздуха удаляют из душевой, а разницу – из гардеробной.

Приточный воздух, для возмещения вытяжки из душевых, подают в гардеробную. Для перетока воздуха из гардеробной в душевую или преддушевую в перегородках, разделяющих душевые, преддушевые и гардеробные, необходимо устанавливать жалюзийные решетки.

Вытяжные каналы из фельдшерских и врачебных здравпунктов, а также из душевых и туалетов должны быть отдельными. Более подробные рекомендации по конструированию систем вентиляции в помещениях административно-бытовых зданий приведены в СНиП 2.09.04-87, а также в соответствующих строительных нормах по проектированию различных по назначению зданий.

Особенности вентиляционной системы на предприятиях питания

На предприятиях питания, т.е. в ресторанах, кафе, столовых, подачу свежего наружного воздуха предусматривают отдельно в помещения для посетителей (обеденные залы, залы для приема пищи) и отдельно в производственные помещения. Это вызвано разным режимом работы этих помещений. Отдельные приточные установки для подачи воздуха в разные по назначению помещения позволяют обеспечить наиболее экономичный режим работы их в процессе эксплуатации, т.е. снизить затраты теплоты и электроэнергии на вентиляцию помещений.

На предприятиях питания в горячий цех обычно подают только 60% от общего количества удаляемого воздуха. Остальные 40% поступают из обеденного зала. Удаление воздуха следует предусматривать отдельно:

– из обеденного зала;

– горячего цеха и моечной;

– складских помещений;

– административных помещений;

– туалетов и душевых;

– охлаждаемых камер для хранения овощей и фруктов; I охлаждаемых камер для хранения пищевых отходов.

Выброс вентилируемого воздуха из ресторана, столовой или кафе, в случае, если предприятие питания встроено в жилой дом или пристроено к нему, необходимо предусматривать над крышей жилого дома. Дополнительные рекомендации для конструирования систем вентиляции в предприятиях питания приведены в ДБН. В. 2.2-25-2009.

Система вентиляции в торговых помещениях

В помещениях торговых предприятий, в частности в торговых залах, приток и вытяжку нужно сбалансировать, т.е. количество приточного и вытяжного воздуха должно быть одинаковым. На входах в магазины, торговая площадь которых превышает 150 м2, предусматривают воздушно-тепловые завесы. Завесы так же нужно предусматривать на воротах в разгрузочные помещения, если площадь торгового зала продовольственного магазина больше 1500 м2, а непродовольственного – больше 2500 м2. В случае продажи продовольственных и непродовольственных товаров в разных залах систему вентиляции проектируют отдельно для каждого из них.

Вытяжные каналы из кладовых проектируют отдельно от вытяжных каналов других помещений. Дополнительную информацию, необходимую при конструировании систем вентиляции помещений торговых предприятий можно найти, воспользовавшись ДБН. В. 2.2-23-2009.

Вентиляция в детских дошкольных учреждениях

В помещениях зданий и сооружений детских дошкольных учреждений вытяжную систему вентиляции предусматривают, как правило, с естественным побуждением. На кухне и в помещении плавательного бассейна возможна механическая вытяжка. В помещениях для стирки и душевых, в вертикальных вытяжных каналах необходимо устанавливать осевые малогабаритные вентиляторы, см. ДБН. В. 2.2-4-97. В помещения с механической вытяжкой наружный воздух следует подавать в приточные шкафы, оборудованные конвекторами или радиаторами.

Система вентиляции в учебных заведениях

В учебных заведениях свежий воздух в учебные помещения, как правило, подают через верхние фрамуги окон. В классах и аудиториях с числом мест 30 и более предусматривают механический приток наружного воздуха. Вытяжка из классов и аудиторий – естественная, без установки дефлекторов на вытяжных шахтах. В школах с количеством учеников до 200 человек приток и вытяжка могут быть естественными. Удалять воздух из школьной библиотеки, а также из гардеробных и административных комнат, при механическом побуждении, строительные нормы (см. ДБН. В. 2.2-4-97) рекомендуют через рекреации и санитарные узлы.

Отдельную систему вытяжных каналов проектируют для:

– лекционных аудиторий;

– лабораторий;

– учебных мастерских;

– залов курсового и дипломного проектирования;

– читальных залов;

– спортивных залов;

– столовой;

– санитарных узлов.

Для помещений культурно-зрелищных заведений (кинотеатров, театров, клубов, центров досуга), в частности:

– зрительного зала;

– вестибюля, фойе, музея;

– тиристорной;

– светопроекционной, светоаппаратной, звукоаппаратной, кабины для диктора и переводчиков;

– артистических уборных, репетиционных, комнат для занятий артистов и музыкантов, административно-хозяйственных помещений предусматривают отдельные самостоятельные приточные и вытяжные установки.

Удаляют воздух из зрительного зала, как правило, естественным путем за счет гравитационного давления. В зрительном зале кинотеатра, с целью экономии тепла, обычно ночью, частично или полностью отключают систему отопления. В результате температура воздуха в зале понижается. Перед началом первого сеанса необходимо повысить температуру воздуха. Наиболее просто это осуществить с помощью приточной установки. Для этого она должна иметь возможность работать в режиме полной рециркуляции, т.е. забирать воздух из зрительного зала, подогревать в калориферах и снова подавать его в зрительный зал.

Во вспомогательных помещениях культурно-зрелищных заведений, в частности, моечных буфета, санитарных узлах, курительных и мастерских предусматривают механическую вытяжку. Более подробные рекомендации по проектированию систем вентиляции в помещениях культурно-зрелищных заведений приведены в строительных нормах (см. ДБН. В. 2.2- 16-2005).

В помещениях спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений отдельные системы для притока и вытяжки проектируют:

– для спортивного зала;

– бассейна;

– душевых, раздевалок, массажных и помещений для отдыха;

– служебных помещений;

– в хлораторной и на складе хлора;

– технических помещений

В помещениях для физкультурных занятий, если они расположены в жилых домах, можно предусматривать естественную вытяжку и не организованный приток. Вытяжку из санитарных узлов можно объединить с вытяжкой из душевых. Рекомендации по организации системы вентиляции в стрелковом тире приведены в строительных нормах (см. ДБН. В. 2.2- 13-2003).

Вентиляция в учреждениях здравоохранения

В помещениях учреждений здравоохранения необходимо проектировать механическую систему вентиляции (механический приток и механическая вытяжка) или смешанную (механический приток и естественная вытяжка). Система вентиляции должна исключать переток воздуха из «грязных» зон помещений в «чистые». Для некоторых помещений необходимо предусматривать кондиционирование воздуха (см. ДБН. В. 2.2-10-2001).

В помещения с механическим притоком и механической вытяжкой, в случае, если кратность воздухообмена больше двух, приточный воздух нужно подавать в эти помещения. В отдельных случаях приточный воздух можно подавать в коридор и далее через решетки в дверях или неплотности примыкания дверей непосредственно в помещения.

Рециркуляция воздуха и утилизация тепла удаляемого воздуха в помещениях учреждений здравоохранения не допускается.

В помещениях предприятий бытового обслуживания вентиляцию необходимо проектировать таким образом, чтобы воздух перетекал из более «чистых» помещений к «грязным».

В предприятиях с количеством рабочих мест до 5, а также в банях на 20 мест и меньше предусматривают естественную вытяжку. Приток воздуха для возмещения вытяжки из ванных и душевых кабин подают в раздевалку и дальше через решетки в перегородках в ванные и душевые кабины.

Скорость движения воздуха в зоне пребывания моющихся должна быть не более:

– 0,15 м/с в раздевалках, мыльных, душевых и ванных;

– 10,2 м/с в помещениях плавательных бассейнов и оздоровительных душей.

Размещать вентиляционные каналы в наружных и внутренних стенах помещений с мокрым и влажным режимом не допускается. Горизонтальные участки вытяжных воздуховодов, из помещений с мокрым режимом, необходимо предусматривать с уклоном в сторону движения воздуха и устройствами для отвода конденсата.

Особенности системы вентиляции в гостиницах

В гостиницах система вентиляции зависит от категории гостиницы. В 4-х и 5-ти звездочных гостиницах свежий воздух подают в каждый номер с помощью центральной приточной установки. При этом приток подают в жилую комнату, а вытяжку предусматривают из санузла и ванной. В номера гостиниц более низкой категории (3-х звездочные и ниже) приточный воздух можно подавать через форточки в окнах или через специальные проветриватели в окнах, которые должны открываться автоматически при повышении влажности в номере. Воздух из номеров удаляют через санузлы.

Приточно-вытяжные рекуперативные вентагрегаты, с утилизацией тепла удаляемого воздуха, можно устанавливать в номерах 3-х и 4-х звездочных гостиниц.

Вентиляция помещений производственного и хозяйственного назначения должна быть независимой от системы вентиляции номеров.

Витяжні канали необхідно розміщувати у внутрішніх стінах будівель або передбачати витяжні приставні канали. На ділянках витяжних каналів, які розташовані на горищі або в неопалюваних приміщеннях, необхідно передбачити теплоізоляцію, щоб унеможливити випадання конденсату при відносній вологості повітря, що видаляється вище 85% (ДБН. В. 2.2-20-2008). У житлових номерах 5-зіркових готелів передбачають систему кондиціювання повітря.