Вентиляція у кінотеатрі: розрахункові дані

Розрахунок повітрообміну для залів для глядачів кінотеатрів проводиться відповідно до ДБН «Культурно-видовишні та дозвілеві заклади» з розрахунку 20 м³/година на одного глядача при повному завантаженні зали. Розрахунок повітрообмінів у допоміжних приміщеннях кінотеатрів здійснюється за кратністю згідно з таблицею, наведеною нижче. Нижче наводимо витяг з даного ДБН.

Розрахунок повітрообміну для кінотеатрів

Найменування приміщень Розрахункова температура повітря в приміщеннях у холодний період року1), оС Кратність повітрообміну за годину Додаткові вказівки
приплив витяжка
1 2 3 4 5
Комплекс для глядачів
Касовий і вхідний вестибюлі 12 2 При об’єднанні касового вестибюля з вхідним, а вхідного з розподільним розрахункову температуру слід приймати 16 °С (для кінотеатрів2) 14 °С)
Розподільний вестибюль 16 2
Фойє і кулуари3) 18 За розрахунком Для кінотеатрів2) 14 °С
Фойє – зал масових заходів 16 За розрахунком, але не менше ніж20 м /год зовнішнього повітря на одного відвідувача  
Буфет (з підсобними приміщеннями) 18 5 Для кінотеатрів2) 14 °С
Кімната для куріння 16 Через суміжні приміщення 10 Витяжка з двох зон: верхньої – 2/3, нижньої -1/3 розрахункового обміну Для кінотеатрів2) 14 °С
Санітарні вузли 16 Через суміжні приміщення 100 м3/год на один унітаз, 50 м3/год на один наземний або один настінний пісуари Для кінотеатрів2) 15 °С
Кімната для переодяган­ня, приміщення для відпо­чинку обслуговуючого пер­соналу, приміщення при естраді, радіомайстерня, кімната художника, приміщення макетної 18 2 3
Дитяча кімната 20 2 2
Гардеробна, підсобне приміщення при виставоч­ному залі (фондосховище музею) 16 2  
Касові кабіни і кабінет чергового адміністратора 18 3
Приміщення розповсюджувачів квитків 18 2 2
1 2 3 4 5
       
Сцена, ар’єрсцена,карман 22 Див. 10.16
Трюм 16 5 Витяжка – періодичної дії
Кабіни диктора, перекла­дачів 3), приміщення для занять артистів, студія звукозапису, виставочний зал (музей) 18 3 3
Звукоапаратна3), апаратна звукорежисера3), апарат­на перекладу3), світлоапаратна3), перемотувальна3) 18 За розрахунком, але не менше двократного повітрообміну Для проектування опалення 16 °С
Тиристорна3) 18 За розрахунком, але не менше трикратного повітрообміну Для проектування опалення 16 °С Організація повітрообміну –за технологічним завданням
Кінопроекційна 3), 5), світ-лопроекційна, рирпроекційна3), проекційна при аудиторії (переглядовому залі) 16 6) 3 3 Місцеві відсоси від проекторів із звичайними та безозоновими ксеноновими лампами потужністю:1кВт–     300 (120 )м3/год,2-3 кВт– 400-600(200-300) м3/год,

4-5 кВт– 600-800

(400-600) м3/год,

7-10 кВт –800-1000

(700-900) м3/год

Агрегатна охолодження кінопроекторів, насосна пожежного та господар­ського водопостачання, щитова 15 2
Кімната кіномеханіка та радіовузол, майстерня кіномеханіка, пожежний пост-диспетчерська, книгосховище з фондом відкритого доступу 18 2
Щитова електроприводів 15 За розрахунком
Приміщення для артистів (артистичні вбиральні)3) 20 2 3 3 урахуванням витяжки з душових та санітарних вузлів
Чергові костюмерні 18 2  
Чергові гримерно-перукарські 20 3 5  

Системы вентиляции предусматриваются самостоятельными для зрительного зала и прочих помещений (фойе, помещений обслуживания сцены, а также административно-хозяйственных и бытовых помещений).
В зрительных залах кинотеатров предусматривается положительный дисбаланс, объем вытяжного воздуха должен составлять 90% от приточного.

Расчет воздухообмена в помещениях по кратности производится по формуле:

L= V x k, м³/час,
где:

V – объем помещения, м³;
k – кратность воздухообмена, принимаемая по различным справочным нормативам, в зависимости от назначения помещения.

Розрахунок по кратності проводиться в тому випадку, коли в приміщенні немає виділень будь-яких шкідливих виділень, тепло-надлишків або особливих вимог до повітряного середовища приміщення. Найчастіше це приміщення допоміжного призначення, адміністративні, санітарно-побутові, приміщення сховищ, складів, комори та ін.